faze / phase

faze / phase
   Faze is to distress or disturb: The scrutiny of the media didn't faze Sharon.
   A phase is a period of development or a period of time in a cycle of events: Stuart went through a phase when all he did was eat hot dogs.

Confused words. 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • faze / phase —    Faze is to distress or disturb: The scrutiny of the media didn t faze Sharon.    A phase is a period of development or a period of time in a cycle of events: Stuart went through a phase when all he did was eat hot dogs …   Confused words

  • faze — Phase Phase (f[=a]z), v. t. [Cf. {Feeze}.] To disturb the composure of; to disconcert; to nonplus; an older spelling, now replaced by {faze}. [Colloq., Archaic] Syn: faze. [Webster 1913 Suppl. +PJC] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Phase — (f[=a]z), v. t. [Cf. {Feeze}.] To disturb the composure of; to disconcert; to nonplus; an older spelling, now replaced by {faze}. [Colloq., Archaic] Syn: faze. [Webster 1913 Suppl. +PJC] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • fazė — statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. phase vok. Phase, f rus. фаза, f pranc. phase, f …   Automatikos terminų žodynas

  • fazė — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Daugiafazės grandinės dalis, kuria teka kurios nors vienos fazės srovė. atitikmenys: angl. phase vok. Phase, f rus. фаза, f pranc. phase, f …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • fazė — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Dydis, kiekvieną akimirką apibūdinantis virpesių vyksmo būseną. atitikmenys: angl. phase vok. Phase, f rus. фаза, f pranc. phase, f …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • fazė — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Kurio nors reiškinio formos ar būsenos kitimo akimirka. atitikmenys: angl. phase vok. Phase, f rus. фаза, f pranc. phase, f …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • fazė — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Sistemos vienalytė dalis (jos fizinės ir cheminės savybės nepriklauso nuo medžiagos kiekio ir visuose sistemos taškuose yra vienodos), kuri liesdamasi su sistemos kitų savybių… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • fazė — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Vienalyčių įvairialytės sistemos dalių, turinčių vienodą sudėtį ir termodinamines savybes, visuma. atitikmenys: angl. phase vok. Phase, f rus. фаза, f pranc. phase, f …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • fazė — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. phase vok. Phase, f rus. фаза, f pranc. phase, f …   Fizikos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”